Forholdsord – Præpositioner

Forholdsord

Forholdsord er en af de i alt 10 ordklasser der er i Danmark. Forholdsord er ord der beskriver et forhold for et navneord, det understreger det forhold der er gældende for det efterfølgende navneord i en sætning. På latin hedder forholdsord præpositioner.

Hvad er forholdsord?

Et forholdsord (præposition) beskriver det forhold der er gældende for det efterfølgende navneord, altså hvor navneordet befinder sig el. bevæger sig i forhold til noget andet.

Mange forholdsord kan også gå under ordklassen biord el. adverbier som det hedder på latin. Det skyldes at mange præpositioner også bruge i sammenhænge hvor de ikke sætter et navneord i forhold til noget, og derfor defineres de i denne sammenhæng som biord.

Forholdsord liste

Herunder finder ud en lister over danske præpositioner:

 • i
 • ad
 • af
 • om
 • til
 • ved
 • bag
 • fra
 • før
 • med
 • mod
 • over
 • uden
 • efter
 • blandt
 • inden
 • under
 • foran
 • forbi
 • langs
 • bagved
 • gennem
 • mellem

Du kan bruge vores cheatsheet herunder til hurtigt at blive klogere på hvad der menes med et forholdsord og se hvad de hyppigste forholdsord er.

<a href="https://forholdsord.dk/"><img alt="Forholdsord Cheatsheet" src="https://forholdsord.dk/wp-content/uploads/2022/09/forholdsord-cheatsheet.png"></a>

Du er velkommen til at bruge infografikken på din egen hjemmeside så længe du linker til vores side som kilde. Du kan nemt indsætte den på din hjemmeside med koden herover.

Hvor mange forholdsord er der på Dansk?

Der er ikke defineret hvor mange forholdsord der er på dansk. I listen herover kan du finde 22 forskellige forholdsord, men jeg vil ikke garantere at det er en udtømmende liste.

Hvordan finder man et forholdsordsled?

I grammatikopgaver er det ikke unormalt at man bliver stillet til opgave at finde forholdsordsledet i en sætning, og det er der nogle regler for hvordan man gør.

Et forholdsordsled er et forholdsord der har en styrelse. Det vil sige at forholdsordet styre eksempelvis et navneord i kasus, der er en bøjningsform. Det behøver ikke være en styrelse med navneord, det kan også være et stedord eller et tillægsord.

Du finder et forholdsordsled ved først at finde udsagnsled og grundled, da det ofte ligger sig herefter. Forholdsordsledet markeres grammatisk med en bølget linje.

Eksempler på forholdsordsled

Pigen løber på fodboldbanen. (eksempel med navneord som styrelse)

Drengen kigger på det. (eksempel med stedord som styrelse)

Til slut får du lige en masse eksempler på forholdsordsled der kan optræde i sætninger: over skuret, under banen, til fødselsdag, ved skolen.

Hvad er en præpositionsforbindelse?

En præpositionsforbindelse el. et forholdsled består af et forholdsord og en styrelse. Styrelsen kan være navneord, stedord, hele sætninger og infinitiver. I en præpositionsforbindelse står forholdsordet altid foran styrelsen.

Forholdsordsled er også det man kalder adverbialer, da det altid beskriver el. siger noget om tidsangivelser el. steder, og altså hvornår og hvor noget finder sted.

Eksempler på præpositionsforbindelser

Eksempel med navneord som styrelse:

Skal vi gå under træet.

Eksempel med stedord som styrelse:

Jeg bor i København.

Eksempel med hel sætning som styrelse:

I kassen er der fyldt med papir.

Eksempel med infinitiv som styrelse:

Vi satser på at gå nu.

Hvordan finder man forholdsord på engelsk?

På mange måde minder forholdsord på engelsk om dem på dansk, og er altså langt hen ad vejen de samme ord.

Det samme sælger med forholdsordsled der er opbygget på samme måde med forholdsordet først og styrelse sidst. En undtagelse på engelsk er dog ago der altid står til sidst i en forholdsordforbindelse.

Hvordan bøjes forholdsord?

Forholdsord kan ikke bøjes, de er så at sige ubøjelige, og det gælder for alle ord i ordklassen. Tag f.eks. bare nogle af de mest brugte forholdsord i listen herunder:

 • i
 • til

Du kan med ingen af dem skrive dem i en anden form el. med en anden endelse og de er altså ubøjelige.